BG Quality Honey
Компания за преработка и износ на пчелен мед и пчелни продукти

Пчелен прашец

Прашецът е източник на редица незаменими аминокиселини за човека, витамини и минерални вещества. Ежедневното приемане на 100 г прашец обезпечава дневните нужди на организма от: метионин, треонин, валин, левцин, фенилала- нин, лизин, изолевцин и триптофан. Както и витамините - В1, В2, В5, В6, Н, С, калий, мед, магнезий, кобалт - 100%, манган - 70%, калций - 40%, желязо - 20%.

Цветният прашец има добре изразен анаболен ефект. Той е източник на го¬лямо количество белтъчини. Анаболният ефект се дължи на комплекс от ценни биологични вещества т. нар. „ускори¬тели на растежа". Съдържащите се в него ензими (амилаза, каталаза и др.) стимулират стомашната секреция и пери¬сталтиката на червата. Има добър ефект при болни от бъб¬речни и пикочно-полови заболявания. Също така и при мъже с увеличение на простатата.

При деца въздейства при заба¬вяне на растежа и забавено никнене на зъбите, също така и при липса на апетит у детето. Счита се, че пчелният прашец е напълно безвреден за организма. Употребата му не води до странични явления и реакции на предозиране, но не е целе-съобразно да се приема в дози по-големи от 50-100 г дневно.